Ohjelmistokehityspalvelut

Tarjoamme sovellusten kestävää kehitystä, jonka tavoitteena on pienentää tuotteen hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta (Total Cost of Ownership, TCO). Monesti sovelluksen elinkaari on tarpeettoman lyhyt, kokemuksemme mukaan vain noin 18 kk, ennen kuin sovellus pitää valtaosin koodata uudelleen. Käyttämällä PHZ:n ketteriä kehitysmenetelmiä, mukaan lukien standardointia ja testivetoista kehitystä (Test-Driven Development, TDD), sovellusta voidaan ylläpitää käytännössä miten pitkään tahansa. Tämä vähentää kehitys- ja ylläpitokustannuksia murto-osaan tyypillisestä kehitysprosessista (jopa -90 %).

PHZ tarjoaa IT-konsultointia seuraavilla osa-alueilla:

  • J2EE / Spring / Struts –ohjelmistokehitys,
  • Web-kehitys PHP:lla ja Pythonilla (esim. Symfony, CakePHP tai Django),
  • mobiilisovellusten kehitys (Android, Windows Phone ja Qt: Symbian & Meamo),
  • testausautomaatio sekä
  • Agile- ja Lean-ohjelmistokehitys, projektinhallinta ja valmentaminen Extreme Programmingin (XP), Scrumin ja Kanbanin käyttöön.

Ohjelmistokehityspalveluita tarjoamme mm.

  • yritysten Web-sivustojen kehittämiseen,
  • verkkokauppa- ja maksujärjestelmien kehittämiseen
  • Ajax / Web 2.0 –kehitykseen ja
  • mobiilisovellusten tekemiseen.

Palveluja ja tuotteita:

Net Promoter Score (NPS) Monitoring